Jakie profity mogą dostarczyć stowarzyszenia fotografów?

Jakie profity mogą dostarczyć stowarzyszenia fotografów?

Przynależność do stowarzyszenia fotografów sprawa prestiżowa, jednak nie są to środowiska kompletnie zamknięte. Aby dostać się do stowarzyszenia fotografów trzeba posiadać udokumentowany dorobek fotograficzny (lub związany ze sztukami pokrewnymi) oraz rekomendację przynajmniej dwóch członków rzeczywistych stowarzyszenia. Nie jest to bardzo trudne, lecz trzeba przyznać, że wymaga od zainteresowanego zachodu. Dlaczego więc tak wielu fotografów walczy o to, by zostać do stowarzyszenia przyjętym?

Ze względu na to, że jest to grupa zamknięta i nie jest dostępna dla każdego zainteresowanego, wytwarza się wokół niej aura elitarności. Stowarzyszenia fotografów mają bardzo długą i bogatą tradycję, więc poczucie elitarności bynajmniej nie jest czymś na wyrost. Dla fotografów zajmujących się fotografią artystyczną – która sama w sobie nie podlega obiektywnym kryteriom – przynależność do stowarzyszenia, można powiedzieć, że świadczy o jakości ich prac. Stowarzyszenie fotografów ma duże znaczenie wśród innych instytucji kultury w kraju, wpływa na kształtowanie się i egzekwowanie zasad etyki zawodowej.

Do jednego z podstawowych zadań stowarzyszeń należy organizowanie wystaw. Jeśli fotograf nie posiada wyrobionego nazwiska w świecie artystycznym, biorąc udział w takiej wystawie może stać się znany szerszej publiczności, a co za tym idzie – więcej zarabiać na swoich pracach lub zleceniach, oraz zdobyć prestiż. To samo tyczy się publikacji prac zbiorowych organizowanych przez stowarzyszenie fotografów.

Poprzez dyskusje i współtworzenie wystaw oraz publikacji każdy członek stowarzyszenia ma możliwość rozwijania swojej wiedzy, oraz czerpania inspiracji od innych doświadczonych w branży osób. Dzięki współpracy z pasjonatami tej dziedziny można poza rozwijaniem własnych talentów mieć swój udział w rozwijaniu fotografii, oraz tworzeniu nowych trendów artystycznych i estetycznych. Fotografowie należący do stowarzyszenia, często prowadzą kursy i szkolenia. Dzięki temu członkowie mogą mieć czynny udział w promocji polskiej kultury i sztuki, a także realnie wpływać na rozwijanie się nowych talentów w kraju.

Członkostwo w stowarzyszeniu fotografów ma również dla członków korzyści z prawnego punktu widzenia. Stowarzyszenie dba o interesy artystów do niego przynależących, co w przypadku powszechnych problemów z łamaniem praw autorskich w kulturze obrazkowej jest bardzo przydatne. Dotyczy to nie tylko łamania prawa na terenie Polski, lecz również poza granicami naszego kraju. Stowarzyszenie dba o zapewnienie artystom swobody wypowiedzi twórczej.

Wśród członków stowarzyszenia często organizowane są konkursy. Zazwyczaj polegają one na rywalizacji twórców zajmujących się podobnym rodzajem fotografii, lub prac stworzonych na dany temat. Poza samą satysfakcją z pokonania profesjonalistów, laureat konkursu może zdobyć cenne nagrody, oraz zwiększyć swoją widzialność na rynku fotograficznym.

Reasumując; dla osób chcących zajmować się fotografią artystyczną lub profesjonalną komercyjną na poważnie, ubieganie się o przyjęcie do stowarzyszenia fotografów ma ogrom korzyści. Wiąże się z opłatą rekrutacyjną, która w przypadku odrzucenia kandydatury nie jest zwracana, oraz ze stałymi składkami na rzecz stowarzyszenia. Korzyści płynące z przynależności do tak prestiżowego grona są ogromne, to dlatego stowarzyszenia fotografów nadal cieszą się popularnością.