Main menu

Jacek Szczerbaniewicz

Jacek Szczerbaniewicz  fotografuje od kilkunastu lat – najchętniej zajmuje się fotografią eksperymentalną i poszukującą. Oprócz tego do jego ulubionych tematów należą: portret, martwa natura, architektura oraz pejzaż. Często w swoich zdjęciach odchodzi od wiernego przedstawiania rzeczywistości nadając im charakter bardziej subiektywny, tworząc świat, który nie jest wprawdzie światem realnym, ale pozwala mu przekazywać swoje odczucia i przemyślenia, często wykraczające poza elementy widoczne na fotografii. Jest autorem dziewięciu wystaw indywidualnych, brał także udział w wielu wystawach zbiorowych i pokonkursowych. W roku 2005 został członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem artysty fotografika. Jest laureatem kilkudziesięciu konkursów fotograficznych zarówno w kraju jak i za granicą.

Comments are closed.

Top
Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /home/sjsf/domains/sjsf.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 4865