Main menu

Spotkanie z Lechem Lechowiczem

Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii oraz Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu SPOTKANIA W STREFIE.

Gościem Strefy będzie historyk fotografii, wykładowca z Łódzkiej Szkoły Filmowej oraz autor „Historii Fotografii Część I 1839-1939”

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze 14.02.2013 r. o godzinie 18.00.

Pierwsza część powszechnej historii fotografii, obejmująca okres między rokiem 1839 a 1939.
Zawiera historyczny opis ewolucji fotografii jako elementu kultury wizualnej, w tym wzajemne relacje fotografii i sztuk pięknych. Próba rekonstrukcji przemian formy i treści jest tu wzbogacona o prezentacje ewolucji refleksji teoretycznych oraz przez odwołania do mało znanych na polskim gruncie tekstów źródłowych.

Tekst ilustrowany jest kilkuset reprodukcjami.

„Publikacja, w swój ograniczony sposób, stara się wypełnić sporą lukę w naszej literaturze, wynikającą z braku opracowania powszechnej historii fotografii przez autorów polskich, uwzględniających we właściwych proporcjach zjawiska historyczne występujące w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie zaś w naszym kraju. Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza stanowi opis zjawisk i przemian występujących w wieku XIX. Druga dotyczy pierwszych czterech dziesięcioleci wieku XX”. ze wstępu

Na spotkaniu będzie można nabyć Historię Fotografii Część I 1839-1939 w cenie promocyjnej.

Książnica Karkonoska
Ul. Bankowa 27, Jelenia Góra
Wstęp wolny

Comments are closed.

Top
Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /home/sjsf/domains/sjsf.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 4865