Main menu

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii

Jest obszarem wspierania aktywności grupy twórców praktykujących fotografię.
Jest przestrzenią do realizacji autorskich zamysłów artystycznych.
Jest inspiracją do twórczości dzięki spotkaniom z innymi potrzebującymi tego narzędzia do wyrażania swoich sposobów układania się ze światem.
Członkowie stowarzyszenia określą sens istnienia i wypełnią treścią przestrzeń tej społecznej aktywności.
Sam fakt powołania stowarzyszenia jest dowodem autentycznej potrzeby bycia razem ludzi należących do różnych pokoleń.
Czym będzie stowarzyszenie pokaże aktywność jego członków.
Każda kolejna wystawa jego członków jest elementem procesu kreowania rzeczywistości artystycznej za pomocą fotografii.

Prof. Eugeniusz Józefowski

Do naszej organizacji należą miłośnicy fotografii – zarówno fotografowie, jak i inne osoby interesujące się fotografią jako dziedziną sztuki. Nasze cele to między innymi:

  • rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej,
  • popularyzacja fotografii we wszystkich jej odmianach jako dziedziny kultury i sztuki,
  • ochrona i popularyzacja dorobku i tradycji polskiej fotografii oraz polskiego dziedzictwa kulturowego,
  • popularyzowanie fotografii artystycznej, krajoznawczej, sportowej, naukowej oraz wszystkich form reportażu,
  • propagowanie fotografii wśród dzieci i młodzieży.

Statutowe cele realizujemy miedzy innymi poprzez:

  • kursy, szkolenia, plenery, warsztaty,
  • prowadzenie działalności badawczej w zakresie klasycznych oraz nowoczesnych technik fotograficznych,
  • organizowanie pokazów prac swoich członków oraz osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu w formie wystaw fotograficznych i cykli prezentacji,
  • rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy fotografami z kraju i zagranicy.

Dodaj komentarz

Top
Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /home/sjsf/domains/sjsf.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 4865